Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Subsemnatul/subsemnata, prin prezentul,

  1. in prealabil informat/-a fiind de catre Societatea Renania Trade SRL (In continuare „Societatea„) cu privire prelucrarea de date cu caracter personal pe care aceasta o face in scop principal de recrutare si selectie candidati, prin Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor
  2. in prealabil informat/-a fiind ca prezentul acord nu este obligatoriu ci facultativ, subsemnatul/-a nefiind obligat/-a sa imi acord consimtamantul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal in scop de recrutari ulterioare de catre Societate pentru alte eventuale pozitii care s-ar putea deschide/crea;
  3. in prealabil informat/-a fiind ca, in lipsa acestui acord facultativ, Societatea nu va putea face pentru recrutari ulterioare care m-ar putea interesa o prelucrare a datelor mele cu caracter personal furnizate si prelucrate in cadrul procedurii de recrutare si selectie pentru ocuparea unui post de _________________, dar ca aceasta nu ma impiedica, nu ma restrictioneaza in vreun fel sa aplic pentru pozitiile respective, ulterioare, anuntate ca fiind deschise de catre Societate;
  4. informat/-a fiind si cu privire la dreptul subsemnatului/subsemnatei de a-mi retrage consimtamantul in caz ca este exprimat catre Societate prin prezentul, în orice moment inlauntrul termenului de 3 (trei) ani prevazut de punctului IV de la art.4 din Nota de informare mai sus mentionata, si ca retragerea consimtamantului din prezentul o voi  putea face simplu,  prin transmiterea unui e-mail in acest sens la hr@renania.ro sau prin comunicarea unei adrese scrise in atentia Departamentului Resurse Umane.

si in deplina cunostinta de cauza,

 sunt de acord          nu sunt de acord

ca datele mele cu caracter personal furnizate si prelucrate in cadrul procedurii de recrutare si selectie pentru ocuparea unui post de __________________ in cadrul Societatii RENANIA TRADE SRL, sa fie prelucrate de catre Societate ca Operator pentru recrutari ulterioare pentru alte posturi care m-ar putea interesa in cadrul Societatii, urmand a fi pastrate si prelucrate  in acest scop de catre aceasta pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data inregistrarii datelor mele personale in evidentele Societatii RENANIA TRADE SRL.

 

Nume _____________________

Prenume __________________

Data _____________________

Semnatura ________________

ro_RORomanian